امکانات و تعرفه ها

تعرفه و امکانات پنل‌ها

پایه 59000تومان

پایه 59000تومان

ارسال پیامک انبوه ❌ارسال پیامک به بلک لیست ها ❌ارسال سریع پیامک زیر 5 ثانیه (پترن) ❌ارسال پیامک صوتی ❌خط خدماتی ❌ارسال پیامک سفید ۱ خط اختصاصی %۲۰ امکانات سامانه پیامک تعرفه دریافت پیامک (رایگان) قیمت هر پیامک 14 تومان دائمی، بدون هزینه تمدید ضمانت بازگشت وجه تا 7 روز

اقتصادی 85000 تومان

اقتصادی 85000 تومان

هزار تومان 250 پیامک هدیه ارسال پیامک انبوه ارسال پیامک به بلک لیست ها ارسال سریع پیامک زیر 5 ثانیه (پترن) ارسال پیامک صوتی خط خدماتی ارسال پیامک سفید 1 خط اختصاصی %۴۰ امکانات سامانه پیامک تعرفه دریافت پیامک (رایگان) قیمت هر پیامک 13.2 تومان دائمی، بدون هزینه تمدید ضمانت بازگشت وجه تا 7 روز

شرکتی

شرکتی

پیامک هدیه ارسال پیامک انبوه ارسال پیامک به بلک لیست ها ارسال سریع پیامک زیر 5 ثانیه (پترن) ارسال پیامک صوتی خط خدماتی ارسال پیامک سفید 2 خط اختصاصی %۸۰ امکانات سامانه پیامک تعرفه دریافت پیامک (رایگان) قیمت هر پیامک 12.4 تومان دائمی، بدون هزینه تمدید ضمانت بازگشت وجه تا 7 روز

تجاری

تجاری

پنل تجاری 355 هزار تومان 1000 پیامک هدیه ارسال پیامک انبوه ارسال پیامک به بلک لیست ها ارسال سریع پیامک زیر 5 ثانیه (پترن) ارسال پیامک صوتی خط خدماتی ارسال پیامک سفید 2 خط اختصاصی %۱۰۰ امکانات سامانه پیامک تعرفه دریافت پیامک (رایگان) قیمت هر پیامک 11.6 تومان دائمی، بدون هزینه تمدید ضمانت بازگشت وجه تا 7 روز

افزودن ماژول جدید
0%

سبد خرید